ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei GRECI, dl MOCANU NICOLAIE

(Viceprimar cu atribuţii de Primar)


MOCANU NICOLAIE, 55 de ani


Profesia de baza: Profesor
Nivelul studiilor: Postuniversitar
(Universitatea DUNĂREA DE JOS Galați)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan


Alegeri Prezidențiale 2019. Primul tur: 10 noiembrie iar al doilea tur: 24 noiembrie

>>> delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare
>>> stabilirea locurilor pentru afişajul electoral
Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Greci, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> semestrul I-2018
>>> semestrul II-2018
>>> semestrul I-2019
>>> semestrul II-2019
ANUNŢ - atribuire contracte de finanţare nerambursabilă

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Greci, jud.Tulcea face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018 


  |-Anunt finantari nerambursabile.PDF
  |-Program finantari nerambursabile.PDF
  |-Ghid finantare activitati nonprofit.PDF

   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Proiect de Hotărâre Nr. 3- 4490 din data de :29.07. 2019 Privind aprobarea actualizării unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea;

  •  - În atenţia persoanelor care deţin terenuri aferente casei de locuit pentru care nu le-a fost reconstituit sau constituit dreptul de proprietate.;

  •  - Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - Parc dentrologic şi de agrement - Comuna Greci, judeţul Tulcea;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 25-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 22-11-2018 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 25-07-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 25-07-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-10-2019 - Indicatori (Venituri ?i Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 09-01-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 25-07-2019 - Plăţi restante;


Birou Stare Civilă

  • 10-12-2019 - Publicaţie de căsătorie;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
 

ANUNŢ PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUISectoare cadastrale 3,4,19,20,22


fisiere disponibile:
  |-Anunt.pdfp343-  portal admin, 02-12-2019   

 

Anunt - intentie elaborare puz - lotizare teren pentru construire case de vacanta


fisiere disponibile:
  |-Anunt.pdfp343-  portal admin, 25-10-2019   


 

Anunţ - în atenţia persoanelor apte de muncă - beneficiare de ajutor social       

fisiere disponibile:
  |-anunt-persoane-beneficiare-de-ajutor-social.pdf


p472-  portal admin, 02-11-2018   
 

Anunţ intabulare sectoare       ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2019 VĂ AŞTEPTĂM CU DOCUMENTAŢIA PENTRU INTABULAREA URMATOARELOR SECTOARE : 3, 4, 19, 20, 22 (DUMBRAVA, SLATINA, DAMITAR, IZVOARE, PIETRELE MARIEI, VALEA DOBREI, PLOPI, SIVRICA, RAIOASA, BOLDEA).

fisiere disponibile:
  |-anunt_intabulare_sectoare.pdf


p494-  portal admin, 30-01-2019   
 

ANUNŢ IMPORTANT - reorganizare serviciu de voluntariat CRUCEA ROŞIE       

fisiere disponibile:
  |-ANUNT IMPORTANT - CRUCEA ROSIE.pdf


p498-  portal admin, 18-02-2019   
 

Evenimente cultural sportive organizate în comuna Greci în anul 2019       

fisiere disponibile:
  |-PROGRAM EVENIMENTE CULTURAL SPORTIVE 2019.pdf


p507-  portal admin, 03-04-2019   
 

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu       Proiect - Parc dendrologic şi de agrement - Comuna Greci, propus a fi amplasat în intravilanul şi extravilanul localităţii Greci, judeţul Tulcea

fisiere disponibile:
  |-Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.pdf


p513-  portal admin, 17-04-2019   
 

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare - Extindere sistem de alimentare cu apă şi reţea de canalizare, comuna Greci, judeţul Tulcea       

fisiere disponibile:
  |-Anunt public privind decizia Etapei de incadrare 5452 - 25.04.2019.pdf


p529-  portal admin, 25-04-2019   
 

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL       

fisiere disponibile:
  |-ANUNT DE ATRIBUIRE FINANTARI NERAMBURSABILE_.PDF


p530-  portal admin, 03-05-2019   
 

Anunţ public privind decizia Etapei de încadrare - Parc dentrologic şi de agrement - Comuna Greci, judeţul Tulcea       

fisiere disponibile:
  |-Adresa APM nr. 7439 - 15.05.2019 - Anunt public privind decizia Etapei de incadrare.pdf


p540-  portal admin, 16-05-2019   
 

În atenţia persoanelor care deţin terenuri aferente casei de locuit pentru care nu le-a fost reconstituit sau constituit dreptul de proprietate.       

fisiere disponibile:
  |-Anunt reconstituire-constituire drept de proprietate.pdf


p554-  portal admin, 01-07-2019   
 

Proiect de Hotărâre Nr. 3- 4490 din data de :29.07. 2019 Privind aprobarea actualizării unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea       

fisiere disponibile:
  |-proiect_de_hotarare_actualizare_masuri_gospodarire_com_Greci_jud_Tulcea.pdf


p559-  portal admin, 29-07-2019    

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate