ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site: Economie >>> Investitii

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

INVESTIȚII ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA


Denumire investiție Caracteristici tehnice Valoare Sursa de finanțare Stadiu investiție
Modernizare drumuri locale în comuna Greci, jud.Tulcea -asfaltare 10 km străzi 3.000.000 euro Programul Național de Dezvoltare Locală -evaluare oferte licitație lucrări
Modernizare străzi, comuna Greci, județul Tulcea -asfaltare 5 km străzi 1.300.000 euro Programul Național de Dezvoltare Rurală prin  ADI ITI DELTA DUNĂRII-
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
-licitație achiziție servicii de   proiectare
Extindere sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare comuna Greci, jud.Tulcea -extindere retea de alimentare cu apă-10 km
-extindere rețea de canalizare
1.500.000 euro Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin ADI ITI DELTA DUNĂRII
Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
-depunere cerere de finanțare,
Sală de sport școlară, comuna Greci, jud.Tulcea -executie  lucrări sală de sport
-102 locuri
700.000 euro Compania Națională de Investiții -evaluare oferte licitație proiectare și lucrări
Modernizare și extindere sistem de iluminat public stradal comuna Greci, jud.Tulcea -înlocuire 140 lămpi cu LED
-stâlpi noi 59 buc
-lungime traseu aerian-2,5 km
-punct de aprindere 5 buc
100.000 euro Gal Dobrogea de Nord-Măsura M4/6B-Înființarea, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară mică -evaluare cerere de finanțare; vizita in teren AFIR efectuata  in data 05.06.2018
Reabilitare, extindere modernizare și dotări Școala Gimnazială Greci-corp A -extindere, reabilitare și dotări școală 1.400.000 euro Programul Operațional Regional - Axa 10 – 10.1 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare -cerere de finanțare depusă în data de  14.05.2018
Dotari Cămin Cultural, comuna Greci, județul Tulcea -dotări echipamente electronice 200.000 euro Programul Național de Dezvoltare Rurală,
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
-în curs de intocmire cerere de finanțare
Amenajare parc dendrologic -spațiu de agrement
-spațiu de picnic
-pistă de biciclete
1.000.000 euro Programul Operațional Regional Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”. -în curs de intocmire cerere de finanțare
Înființare centru social pentru bătrâni - - Buget local -in curs de intocmire documentatie tehnică
Înființare „school after school” - - Buget local -se va desfășura începând cu anul 2018-2019

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate