ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI GRECI
 
COMUNA GRECI , STR. 1 DECEMBRIE, NR. 16, COD POSTAL: 827080; tel: 0240708947; fax: 0240708945; e-mail: primariacomuneigreci@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei GRECI, dl MOCANU NICOLAIE

(Viceprimar cu atribuţii de Primar)


MOCANU NICOLAIE, 56 de ani


Profesia de baza: Profesor
Nivelul studiilor: Postuniversitar
(Universitatea DUNĂREA DE JOS Galați)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

Primăria Greci, Biroul Impozite şi Taxe Locale Serviciul Impunere, Control

>>> Model DECLARAŢIE Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în localitatea Greci

Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primariei comunei Greci, precum şi drepturile salariale stabilite conform Legii Nr. 153/2017
>>> semestrul I-2018
>>> semestrul II-2018
>>> semestrul I-2019
>>> semestrul II-2019
ANUNŢ - atribuire contracte de finanţare nerambursabilă

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Greci, jud.Tulcea face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2018 


  |-Anunt finantari nerambursabile.PDF
  |-Program finantari nerambursabile.PDF
  |-Ghid finantare activitati nonprofit.PDF

   Consiliul Judeţean Tulcea, în parteneriat cu 15 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv: Chilia Veche, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Somova, Isaccea, Luncaviţa, Grindu, Văcăreni, Sulina, Jijila, Măcin, Smârdan, Greci, Carcaliu, Turcoaia implementeaza proiectul: "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor la broadband", SMIS 48426

www.fonduri-ue.ro


Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - ANUNŢ IMPORTANT - reorganizare serviciu de voluntariat CRUCEA ROŞIE;

  •  - Anunţ - în atenţia persoanelor apte de muncă - beneficiare de ajutor social;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 25-04-2019 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 22-11-2018 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 25-07-2019 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 25-07-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-10-2019 - Indicatori (Venituri ?i Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 09-01-2018 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 25-07-2019 - Plăţi restante;

 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Greci - Toate drepturile rezervate